Nihon no tokubetsu sotsugyō shōsho - Escuela de Béisbol

LO NUEVO

Nihon no tokubetsu sotsugyō shōsho


Sotsugyō shōsho o daunrōdo shite itadaki arigatōgozaimasu. Yakyū nashi de nan'nichi mo ie ni iru koto no gisei o shitatameru yoi hōhō ni narimasu. Gazō no aru pēji o kō kaizōdo de hiraki, yomikoma reru no o machi, gazō o kurikku shimasu. Aitara, migi kurikku shite [gazō o hozon] o sentaku shimasu. Geitaidenwa kara etsuran shite iru baai wa, gazō o nagaoshi shite [gazō o hozon] o sentaku shimasu. Daunrōdo suru ni wa kokowokurikku daunrōdopēji ni idō

No hay comentarios:

Publicar un comentario